Produkty

Poistenie vozidla:

 • Povinné zmluvne poistenie (PZP)
 • Havarijne poisteni
 • Poistenie finančnej straty GAP

Poistenie nehnuteľnosti:

 • Poistenie rodinných domov a bytov
 • Poistenie domu vo výstavbe
 • Poistenie domácnosti
 • Poistenie občianskej zodpovednosti

Poistenie podnikateľov:

V prípade, že podnikáte môžete využiť produkty pre podnikateľov a poľnohospodárov, ktoré Vám zabezpečia najvhodnejšiu ochranu Vašej činnosti pred nečakanými udalosťami a škodami.

 • Poistenie majetku
 • Poistenie strojov a elektroniky
 • Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu
 • Poistene prerušenia prevádzky
 • Stavebné poistenie
 • Poistenie nákladu
 • Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
 • Poistenie pre poľnohospodárov

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania

Životné poistenie:

 • Životné poistenie
 • Úrazové poistene
 • Pripoistenie smrti úrazom
 • Pripoistenie kritických chorôb
 • Pripoistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
 • Pripoistenie oslobodenia od platenia poisteného
 • Poistenie ušlého zárobku

Cestovné poistenie