Poistenie podniku

V prípade, že podnikáte môžete využiť produkty pre podnikateľov a poľnohospodárov, ktoré Vám zabezpečia najvhodnejšiu ochranu Vašej činnosti pred nečakanými udalosťami a škodami.

 

                   Poistenie majetku

                   Poistenie strojov a elektroniky

                   Poistenie prevádzkovej zodpovednosti za škodu

                   Poistene prerušenia prevádzky

                   Stavebné poistenie

                   Poistenie nákladu

                   Poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu

                   Poistenie pre poľnohospodárov