Partneri

AEGON Životná poisťovňa, a.s.
ALLIANZ – Slovenská poisťovňa, a.s.
AXA životní pojišťovna, a.s.
ČSOB poisťovňa, a.s.
GENERALI Slovensko poisťovňa, a.s.
Groupama Garancia poisťovňa, a.s.
Komunálna poisťovňa, a.s.
Kooperativa poisťovňa, a.s.
UNION poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.
QBE Insurance (Europe) Limited
 
  • Poisti.me, s.r.o. je podriadený finančný agent MACULA poisťovacie služby s. r. o.
  • Poisti.me je zapísaná v zozname podriadených finančných agentov pod číslom 179 134 v registri finančných agentov, finančných poradcov, vedenom Národnou bankou Slovenska podľa zákona č 186/2009 z.z.